Day: April 27, 2018

hướng nghiệp cho các sinh viên

Hướng nghiệp sinh viên trong trường đại học

Tình trạng sinh viên ra trường không làm đúng ngành nghề mình theo học rất nhiều. Vậy làm thế nào để có thể tiếp tục định hướng nghề nghiệp của mình một cách hiệu quả. Việc hướng nghiệp cho sinh viên ngay từ khi vào học là một quá trình quan trọng và kéo dài […]

Read more