Day: January 20, 2018

thực tập sinh

Sinh viên thực tập và những điều cần biết

Bạn là sinh viên năm cuối, bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thực tập để kết thúc việc học ở trường đại học. Bạn đang lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu và cần những thay đổi gì để phù hợp với môi trường thực tập. Bạn yên tâm bài viết này […]

Read more