Day: January 18, 2018

thuyết trình

Những kỹ năng cần có của sinh viên thực tập hiện nay

Hiện nay, nhiều trường cao đẳng đại học mọc lên kéo theo lượng sinh viên ra trường ngày càng nhiều. Chính vì vậy, yêu cầu dành cho những sinh viên thực tập ngày càng cao. Và để tạo sự cạnh tranh cho mình, sinh viên cần có một số kỹ năng cần thiết. Bài viết […]

Read more